| 
Citations
 | 
   web
Vashetko E.V. (1994). Materials for studying fauna of terrestrial vertebrates inhabiting Hissar Nature Reserve.
toggle visibility
Vashetko E.V. (1996). On the fauna of terrestrial vertebrates inhabiting Hissar Nature Reserve (Vol. Issue 1.).
toggle visibility